02 ประชาสัมพันธ์ เก็บดาวมาฝากเธอ

การอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สสวท. ประชาสัมพันธ์ : การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรม “เก็บดาวมาฝากเธอ” ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stemedthailand.org/ www.ipst.ac.th

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=V8hpmpBehZY

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top