พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน แชมป์สิ่งประดิษฐ์ Young Makers Contest ปี 3

โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 3 ได้จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ที่ เดอะสตรีท รัชดา โดยหัวข้อการประกวดในปีนี้ คือ นวัตกรรมโลกสีเขียว หรือ Green Innovation เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยในการเรียนรู้ด้านสะเต็ม และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล รางวัลชนะเลิศสายสามัญ ได้แก่ ทีมโรงเรียนสตรีพัทลุง จากผลงาน “หุ่นยนต์ขจัดคราบสกปรกบนผิวน้ำ” และรางวัลชนะเลิศสายอาชีวะศึกษา ได้แก่ ทีมวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จากผลงาน Clean Oyster โดยเยาวชนทีมชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา และโอกาสในการเข้าร่วมงาน Maker Faire ระดับโลก ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และต่อยอดความรู้ สู่การเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ และนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในอนาคต Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=UXsjh8JuTUE

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top