ดูแลลูกน้อยในครรภ์สบายใจ ใช้แอปพลิเคชัน ซีเบบี้ พลัส | ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ

เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นพ่อและแม่ อีกทั้งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของทารกในครรภ์ นักวิจัยเนคเทค / สวทช. จึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ซี เบบี้พลัส” ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยคำนวณพร้อมเฝ้าติดตาม การตั้งครรภ์และประเมินการตั้งครรภ์ของตัวผู้ใช้โปรแกรม ในรูปแบบรายสัปดาห์ บนอุปกรณ์แบบพกพาประเภทแอนดรอยด์ เวอร์ชัน 4.2 ขึ้นไป สามารถจำลองการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ในรูปแบบเสมือน 3 มิติ เพื่อให้การตั้งครรภ์นั้นสิ้นสุดลงอย่างมีคุณภาพ แสดงภาพอัลตราซาวด์ 3 มิติ ในแต่ละสัปดาห์ของการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งอธิบายการเจริญเติบโตของลูกน้อยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำนวณอายุครรภ์ และกำหนดวันคลอด คำนวณน้ำหนักคุณแม่ที่ควรเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม แสดงปริมาณแคลอรี่ที่ควรได้รับระหว่างการตั้งครรภ์ พร้อมแนะนำการรับประทานอาหาร การพักผ่อน การปฏิบัติตัวสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แต่ละสัปดาห์ เพื่อให้มารดาและทารกปลอดภัย ผ่านช่วงเวลาวิกฤตไปได้อย่างราบรื่น แอปพลิเคชัน “ซี เบบี้พลัส” จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของสตรีตั้งครรภ์ในการดูแลตนเองและลูกน้อย ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน ของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาแล้ว Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=UURYBOCh6is

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top