บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง KidBright

การคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นระบบการคิดที่สำคัญมาก จำเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้กับเยาวชน โดยเฉพาะในช่วงวัยเรียน ซึ่งการเรียนรู้ในระดับเยาวชนนั้น ต้องทำด้วยความสนุกสนาน จึงมีการเรียนรู้แนวใหม่ที่เรียกว่า learn and play เนคเทค /สวทช. ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาชุด KidBright บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้แบบ learn and play ที่จะช่วยกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียน ชุด KidBright ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนโปรแกรมสร้างชุดคำสั่ง และส่วนบอร์ดสมองกลฝังตัว ที่ประกอบด้วยเซ็นเซอร์พื้นฐาน จอแสดงผล real-time clock และลำโพง ซึ่งใช้งานได้ง่ายผ่านเครือข่ายไร้สาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เพียงออกแบบและสร้างชุดคำสั่งโดยการลาก และวางบล็อกคำสั่งที่ต้องการ ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชุดคำสั่งดังกล่าวจะถูกส่งไปที่บอร์ด ให้ทำงานตามคำสั่งที่เด็กต้องการ เช่น รดน้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่กำหนด หรือเปิดปิดไฟตามเวลาที่กำหนด Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=USr9xcnwQt0

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top