สอน Networking Loop Part 2

Networking Loop ตอนที่ 2 ครับ ตอนนี้ เป็นการแสดงตัวอย่างของการทำ Routing Loop อย่างง่าย ให้เห็น รวมทั้งแก้ไขที่ผิด ในตอนแรก

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=UNQ1qA76KC4

Khongsak Lekmanee

How to configure Linux as a Switch. คุณ Chaiwat Amornhirunwong ผู้ซึ่งปัจจุบันเป็นวิศวกรอยู่ที่ Cisco Thailand นั่นเอง โดยเนื้อหาจะเป็นเนื้อหาสอนในระดับ CCNA ซึ่งเป็น Network ขั้นพื้นฐาน Blog ประกอบเนื้อหาให้อ่านเป็นความรู้กันได้ที่ http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=likecisco

Scroll to Top