บรรยากาศพิธีเปิดงาน Thai Tech Expo 2017 และงาน Thailand Tech Show 2017

บรรยากาศพิธีเปิดงาน Thai Tech Expo 2017 และงาน Thailand Tech Show 2017 ภายใต้แนวคิด “อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม (INNO-FUSION : Power Up Business with STI)” โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=UJarZ-mco_Y

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top