พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

สวทช. ร่วมกับ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนา “ระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19” เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลความต้องการจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ที่มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประสานไปยังผู้ประสงค์บริจาค ผ่านแพลตฟอร์มเชื่อมโยงกันโดยตรง โดยสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ mds4covid19.in.th ซึ่งตอบโจทย์การจับคู่หน่วยงานรับบริจาค และผู้ต้องการบริจาคอุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ เพื่อให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 นี้ไปด้วยกัน สำหรับในอนาคตระบบนี้สามารถนำไปต่อยอดใช้กับภาวะวิกฤตด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=U4S18yNcMV0

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top