เรื่อง “Ghost at the museum” ภารกิจของกลุ่มหมอผี พิสูจน์พลังของวิญญาณ

ภารกิจของกลุ่มหมอผี พิสูจน์พลังของวิญญาณ เรื่องย่อ ภารกิจของกลุ่มหมอผีที่ใช้วิทยาศาสตร์ มาจัดการกับสิ่งที่ลึกลับและเหนือธรรมชาติ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เมื่อตรวจสอบเหตุการณ์ประหลาด กลุ่มหมอผี กลับหาคำตอบไม่ได้ ขณะที่ “หัวหน้ากลุ่ม” เชื่อว่าเป็นพลังงานของวิญญาณ กลุ่มหมอผี...จะหาคำตอบของภารกิจนี้ได้หรือไม่! หนังสั้นเรื่อง “Ghost at the museum” เป็นผลงานของ Chumphon Film จากทีมอิสระ โดยทีมฯ เล่าให้ฟังถึงแรงบันดารใจในการสร้างหนังเรื่องนี้ ว่า พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทุกคนมองแล้วว่ามีความลี้ลับ แม้จะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ แต่สื่อต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มักจะถูกนำเสนอในเรื่องปรากฎการณ์เหนือธรรมชาติ ดูจากเนื้อเรื่องของหนังแล้วอาจจะไม่มีสาระ แต่หากมองทางวิทยาศาสตร์ สามารถที่จะค้นหาคำตอบโดยการพิสูจน์ ซึ่งต้องการชี้นำให้ผู้ชมเกิดการคิดนอกกรอบ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=TxPP6ug6XA0

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top