พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีแบบง่ายในขั้นตอนเดียว

ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ โดยหากสีของสารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง แสดงว่ามีการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 แต่หากสียังคงเป็นสีม่วงแสดงว่าไม่มีการติดเชื้อ โดยความร่วมมือกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันชุดตรวจนี้มีความแม่นยำ ความไวและจำเพาะสูง อยู่ในขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนชุดตรวจ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเตรียมขยายผล ไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=TKBAN8NeOHs

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top