การบรรยาย “การสนับสนุนผู้ประกอบการด้านมาตรฐานฮาลาล”

การบรรยายหัวข้อ “การสนับสนุนผู้ประกอบการด้านมาตรฐานฮาลาล” ในงาน สวทช. – วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” โดย คุณพีชยา จิระธรรมกิจกุล รักษาการผู้จัดการ โปรแกรม ITAP สวทช. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 13.45 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=RRctcVvjKjU

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top