การบรรยายพิเศษเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ”

การบรรยายพิเศษเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ” โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในงาน NSTDA Investors’ Day 2017 ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2017 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ที่ สวทช. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม (INNO-FUSION : Power Up Business with STI) เทคโนโลยีใหม่ ถูกสร้างและพัฒนาตลอดเวลา โดยก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์และโลกธุรกิจ เราควรมีการคาดการณ์ถึงเทคโนโลยีในอนาคตที่ควรจับตามอง เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมและเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจใหม่ๆ การบรรยายนี้เป็นการสื่อสารเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะส่งผลกระทบในช่วงเวลา 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบการและคนทั่วไปเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม โดยเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากศูนย์วิจัยแห่งชาติใน สวทช. และเทคโนโลยีเชิงสุขภาพ หรือการดำรงชีวิตในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่าง เช่น เทคโนโลยีอาหารและการแพทย์ เน้นเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และอาหารแบบจำเพาะบุคคล เทคโนโลยีที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนไปพร้อมๆ กับปัญหาการขาดแคลนเนื้อสัตว์ เทคโนโลยีที่การเข้าถึงข้อมูลการแพทย์ส่วนบุคคล Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=R7KJA8Nfh50

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top