ตอบปัญหาคลายสงสัยกับเฟซบุ๊คไลฟ์ (โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท .)

#ตอบปัญหาคลายสงสัยกับเฟซบุ๊คไลฟ์ “โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.” กับ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. กับก้าวที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์การเรียนการสอนกับ โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ( โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้ที่ http://pd.ipst.ac.th สอบถามข้อมูลที่ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู สสวท. โทร. 0 2392 4021 ต่อ 3202 ติดตามข้อมูล สสวท. ได้ที่ https://www.facebook.com/ipst.thai/

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=R2qY-W3oTSQ

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top