งานทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล "ศิระกราน ครบรอบ ๑ ปี เสด็จสวรรคต"

ผู้บริหาร พนักงาน สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูปงาน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล "ศิระกราน ครบรอบ ๑ ปี เสด็จสวรรคต" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ น. ณ บริเวณลานกลางแจ้ง NSTDA Square (ลานเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานกลาง กับโรงอาหารกลาง) Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=QVbqFYqWE4s

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top