Young Technopreneur 2019 รางวัลสุดยอดผู้ประกอบการเทคโนโลยี | iT24Hrs

สวัสดีค่ะ iT24Hrs กับ เอิ้น ปานระพี วันนี้เรามาอยู่กันที่งานประกาศผล Young Technopreneur 2019 ค่ะ เวทีที่มุ่งส่งเสริมทักษะความรู้ พร้อมเปิดโอกาสในการนำเสนอผลงานต่อกลุ่มลูกค้าและนักลงทุน เพื่อสร้างโอกาสให้เป็นเจ้าของธุรกิจด้านเทคโนโลยีตัวจริง มาลุ้น มาชมผลงานไอเดียดีๆ ที่ได้รับรางวัลสุดยอดผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม Samart Innovation Award (SIA) และได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท และสำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ยังได้รับทุนพัฒนาผลงานทีมละ 30,000 บาทอีกด้วย การประกวดใน Young Technopreneur 2019 มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ เป็นการนำเทคโนโลยี Robo Tech, IoT, AI, Deep Tech, etc. มาปรับใช้เพื่อต่อยอดในอุตสาหกรรมหลัก 4 ด้าน ได้แก่ - อุตสาหกรรมอาหาร และการเกษตร (Food & Agriculture) - อุตสาหกรรมการแพทย์ และบริการเพื่อผู้สูงอายุ (Medical & Aging Society) - อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการ (Tourism & Services) และ - อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช. กล่าวว่า “โครงการนี้ เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริม Startup ของภาครัฐที่ร่วมกับภาคเอกชน ในการสร้าง Startup รุ่นเยาว์ให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ในสถาบันการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีให้กับสตาร์ทอัพที่เป็นเยาวชนในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 860 ผลงาน มีทีมที่ผ่านเข้าร่วมทั้งหมดกว่า 520 ผลงาน โดยจากผลสำเร็จของกลุ่ม Startup รุ่นใหม่ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการนี้ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการจัดตั้งบริษัทแล้วกว่า 60 บริษัท และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ประมาณ 32 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจเป็นอย่างมากของการดำเนินโครงการฯ ที่สามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม มาสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อีกด้วย นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ผลงานของน้องๆในปีนี้มีการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ทั้งในส่วนของนวัตกรรม และแผนธุรกิจที่ชัดเจนมีความไปได้ทางธุรกิจมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการที่มาจากภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันพิจารณาตัดสินอย่างเข้มข้น ตลอดระยะเวลา 17 ปี กลุ่มบริษัทสามารถ มุ่งสนับสนุนให้เกิดการสร้าง “คนคุณภาพ” ด้วยการสนับสนุนและสร้างโอกาสด้านความรู้ ความคิดสร้างรรค์ด้านเทคโนโลยีและการสร้างอาชีพ ผ่านโครงการ SAMART Innovation Award ซึ่งเราได้เห็นพัฒนาการและไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ จากคนรุ่นใหม่กว่า 7,000 คน และเป็นเวลาถึง 8 ปี ที่ได้จับมือกับ สวทช. ในการจัดโครงการ Young Technopreneur เพื่อมุ่งสนับสนุนให้เกิดเจ้าของธุรกิจด้านเทคโนโลยี ซึ่งไม่ใช่ได้โล่และเงินรางวัลเท่านั้น แต่ยังให้ประโยชน์มากมาย ทั้งสร้างโอกาสในการเก็บเกี่ยวความรู้จากคอร์สฝึกอบรมต่างๆ โอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และโอกาสให้เกิดนักธุรกิจตัวจริงได้ จากการเข้าร่วมกิจกรรม Pitching ซึ่งในปีนี้มีเหล่านักลงทุนจากหลายธุรกิจเข้าร่วม อาทิ กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มภาคการเกษตรและอาหาร กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มพลังงาน และที่สำคัญโอกาสในการสร้างและสานต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมโครงการ และคนในแวดวงเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต” สำหรับผู้สนใจโครงการ SAMART Innovation Award ปี 2020 ติดตามได้ที่ www.samartsia.com หรือที่ Facebook SamrtInnovationAwards รายการไอที24ชั่วโมง ออกอากาศวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ทางช่อง 9MCOT HD เวลา 22.05 น. #YoungTechnopreneur #YoungTechnopreneur2019 #SamartInnovationAward #samart #สามารถ #startup #สตาร์ทอัพ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=OvNAne45srI

iT24Hrs

www.it24hrs.com www.facebook.com/it24hrs www.twitter.com/it24hrs

Scroll to Top