พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การพัฒนากระบวนการแปรรูปหน่อไม้ระดับชุมชนในพื้นที่ดอยตุง

สวทช. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ต.แม่ฟ้าหลวงพัฒนา อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ โดยร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาเครื่องหั่นหน่อไม้แบบแผ่น และแบบเส้น ขนาดกำลังการผลิตขั้นต่ำ 700 กิโลกรัม/ชั่วโมง ช่วยเพิ่มกำลังการผลิต ลดการใช้แรงงานคน และลดต้นทุนการผลิตในแต่ละวันได้มาก นอกจากนี้ ยังได้ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาช่วยพัฒนาเตาอบแห้งหน่อไม้ โดยดัดแปลงจากเตาอบลำไย เพื่ออบแห้งหน่อไม้ด้วยลมร้อนแห้ง ที่ 60 องศาเซลเซียส ทำให้ได้หน่อไม้อบแห้ง ที่มีความปลอดภัย มีสีสันน่ารับประทาน เก็บรักษาได้นาน จึงช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการอบแห้งหน่อไม้ ลดความเสียหายที่เกิดจากจุลินทรีย์ ในระหว่างการเก็บรักษา การขนส่ง และวางจำหน่าย ทั้งยังสามารถใช้อบแห้งผลผลิตชนิดอื่นได้ด้วย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=OtP-6wLvnHU

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top