เรื่อง Imagination “ไอเดีย”สร้างสรรค์ เกิดได้ในคนทุกวัย

“ไอเดีย”สร้างสรรค์ เกิดได้ในคนทุกวัย “โด่ง” ชายหนุ่มช่างจินตนาการ มีอาชีพเป็นช่างถ่ายภาพสมัครเล่น และ มักมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ จนวันหนึ่ง “เมย์” แฟนสาว ได้ทิ้งไปโดยไม่หวนกลับมา ทำให้ทัศนคติในการมองโลกในแง่ดีของ”โด่ง” เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ในวันที่อยู่บ้าน “โด่ง” ได้เปิดอัลบั้มรูปที่แม่ของเขาเคยเก็บไว้ให้ รูปภาพที่อยู่ภายในอัลบั้มรูปเล่มนั้นเป็นรูป”โด่ง”และ”น้องชาย” ในวัยเด็ก จึงทำให้นึกถึงความสุขตอนเด็ก เพราะการเป็นเด็กไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่เหมือนตอนโต ที่จะต้องคิดมากเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตจริงไปกับเรื่องต่างๆ ทำให้”โด่ง”กลับไปพิพิธภัณฑ์อีกครั้ง เพื่อย้อนความทรงจำในช่วงวัยเด็ก ทำให้ทัศนคติ ”โด่ง”เปลี่ยนไปตลอดกาล ชีวิต”โด่ง” จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด “โด่ง” ยังคงมองโลกในแง่ดีอยู่อีกหรือไม่... หนังสั้นเรื่อง Imagination เป็นผลงานของ ทีม ARQ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยทีมงานได้แรงบันดาลใจจากตัวเองที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แล้วพบว่าเด็ก นักเรียน และผู้ปกครอง จะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีวัยรุ่น ระดับนักศึกษา เข้าไปเยี่ยมชมบ้าง จึงได้สร้างหนังสั้นเรื่องความรักของวัยรุ่นขึ้นมา เพราะอยากสื่อให้เห็นว่าวัยรุ่น ระดับนักศึกษา สามารถไปเยี่ยมชมได้เช่นเดียวกัน เพราะพิพิธภัณฑ์ไม่ได้มีการจำกัดเพศและวัยหรืออายุ ทุกคนสามารถเข้ามาเที่ยวชมหาความรู้ได้ การสร้างหนังเรื่องนี้จะเน้นเจาะกลุ่มวัยรุ่น เพราะภายในพิพิธภัณฑ์มีเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องใกล้ตัว ไม่อยากให้มองว่าวิทยาศาสตร์หรือพิพิธภัณฑ์ มีแต่เด็กและผู้ปกครอง เข้าไปใช้บริการเท่านั้น แต่วัยรุ่นหรือนักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ ได้ไม่แตกต่างกัน เพราะจะได้ทั้งความรู้และความสนุกหรืออาจมีไอเดียสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองหรือเป็นแนวทางในการที่จะนำตัวไปสู่เป้าหมายในอนาคต

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=OfU3pK4Y4ro

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top