การใช้ SOME และ ANY นามนับได้ และ นับไม่ได้

ครูเชอรี่ กับเคล็ดลับอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านประสบการณ์ใช้จริง สอนจริง แฟนเพจ https://www.facebook.com/cherry.englishbright

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=O3435O3JKro

Cherry E Bright

Learn English with Teacher Cherry ภาษาอังกฤษง่ายๆ ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

Scroll to Top