วันกาชาดสากล | รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท."

จากจุดเริ่มต้นของสงครามที่นำมาซึ่งความสูญเสีย หน่วยงาน "สภากาชาดสากล" จึงถือกำเนิดเกิดขึ้น เพื่อเป็นตัวกลางความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยอย่างไม่เลือกฝ่าย ทั้งในศึกสงครามและยามสงบ โดยมีการกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันกาชาดสากล ซึ่งเกิดจากแรงผลักดันของนายอังรี ดูนังต์ แต่หากพูดถึงสภากาชาดไทย หลายๆคนจะนึกถึงเรื่องการบริจาคเลือดเป็นอันดับแรก และหลายๆครั้งที่เราจะได้ยินถึงความขาดแคลนเลือด ไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือคนไทย ไม่ว่าจะจากความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรืออะไรก็แล้วแต่ ที่มีความเป็นจะต้องใช้เลือด วันนี้เราจะมาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเลือด ที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ทุกคน วิทยากร : นางสาววิลาส รัตนานุกูล นักวิชาการ สสวท. พิธีกร : นางสาวสุพชร ไตรวิจิตรศิลป์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ สสวท. ผลิตโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ : พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=NvV3Xl6j5Uo

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top