อาศิรวาทถวายพระพร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมบันทึกเทปกล่าวอาศิรวาทและแสดงถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=MymA-Rc6rWc

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top