เรื่อง The future start today

The Future Starts Today ความสำเร็จในวันหน้า มาจากกล้าเริ่มต้นวันนี้ ใครจะรู้ว่า “เด็กหญิง(เกล)” ที่ชื่นชอบการเล่นเลียนแบบเป็นคุณหมอ โดยสมมุติให้พ่อและแม่ เป็นคนไข้ เพื่อให้”เด็กหญิงเกล” ทำการตรวจร่างกาย และจัดยาวิตามินซีให้พ่อกับแม่กิน หวังให้หายป่วย ตามจินตนาการของเด็กในขณะนั้น กระทั่งวันหนึ่ง “พ่อ” เกิดมีอาการป่วยขึ้นมาจริงๆ ในขณะที่”เด็กหญิงเกล” ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า”พ่อ” ป่วยจริง จน”แม่” ต้องแกล้งทำท่าทีและสอนวิธีให้การดูแลรักษา ”พ่อ” ปัจจุบัน ”เด็กหญิงเกล” กลายเป็น “คุณหมอเกล” ไปเรียบร้อยแล้ว “คุณหมอเกล” ย้อนหวนคิดถึงภาพในอดีต จนทำให้ “คุณหมอเกล” เดินจับมือพา ”พ่อ”กับ”แม่” ไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ “คุณหมอเกล” พา พ่อ”กับ”แม่” มาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทำไม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งนี้มีความสำคัญกับ “คุณหมอเกล” อย่างไร... The Future Starts Today เป็นผลงานของทีม แสนแสบ 2 นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งทีมฯ ได้เห็นคำว่า The Future Starts Today ที่กำแพงของมหาวิทยาลัย จึงมีความคิดกันว่า หากเริ่มต้นทุกอย่างวันนี้เป็นต้นไปจะสามารถประสบความสำเร็จได้ หวังว่าผู้ปกครอง จะให้โอกาสและสนับสนุนลูกได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการหรือความฝันของตัวเอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต โดยมีครอบครัวสนับสนุน ร่วมกันทำกิจกรรม ด้วยการลงมือทดลองทำและเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ขณะเดียวกันอยากให้ครอบครัว อยู่ด้วยกัน เพราะครอบครัวเป็นสถาบันแรก ที่จะสั่งสอนให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่ดีในอนาคต

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=MgPMACXlEUg

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top