พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ชุดเลนส์มิวอาย เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการ

นักวิจัย สวทช. พัฒนาชุดมิวอาย อุปกรณ์ที่จะช่วยแปลงกล้องมือถือให้กลายเป็นกล้องจุลทรรศน์ ในราคาประหยัด ใช้งานสะดวก ช่วยเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กไทย โดย สวทช. ได้นำชุดมิวอายไปใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับกลุ่มนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ สนใจและเรียนรู้อย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ ยังนำไปใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และ โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี ทำให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สนุกสนาน เร้าใจ เพิ่มความสุขในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=MVPvZFXr7UQ

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top