งานต้อนรับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดปทุมธานี

ชาวสวทช. ร่วมให้การต้อนรับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดปทุมธานี ในโอกาสตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอคลองหลวง อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 โดยได้ปั่นจักรยานมาเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ก่อนร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน Bike for Dad ที่ มธ. ในการนี้ รองผู้ว่าฯนิรัตน์ ได้เชิญชวนชาว สวทช. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ร่วมปั่นในกิจกรรมดังกล่าว Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ML55wSEedN4

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top