ผพว. เชิญชวนพนักงาน สวทช. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. เชิญชวนพนักงาน สวทช. เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นบุคลากรที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และตั้งใจปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อนำไปสู่การสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยจะมีหนังสือประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานมอบให้ทุกท่านพร้อมบัตรลงนาม และร่วมกันเขียนสิ่งที่ตั้งใจจะทำ เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกัน Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=M334tg5ubt8

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top