สอน PowerPoint : การทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะ โดยใช้ข้อมูลจากเท็กซ์ไฟล์

เทคนิคการนำเอาไฟล์ที่มีรายชื่อมาสร้างเป็นป้ายชื่อตั้งโต๊ะ การออกแบบป้ายชื่อตั้งโต๊ะผ่านทาง Slide Master การสร้าง Template ไฟล์สำหรับทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะ ============ ดาวน์โหลด PowerPoint Template สำหรับทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะได้ที่ https://goo.gl/SDdcj2 ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อได้ที่ https://goo.gl/QDGv39 ============ playlist สอนเทคนิคการใช้งาน PowerPoint https://www.youtube.com/watch?v=pXWyMULdRvA&list=PLoTScYm9O0GEG5JELOjSGqigFN669d5IK ============ playlist สอนเทคนิคการใช้งาน Word https://www.youtube.com/watch?v=hSa7e5UkWGU&list=PLoTScYm9O0GG5QrQtl8hmVbg0o8fCCaJT ============ playlist สอนเทคนิคการสร้างกราฟ แผนภูมิแบบต่าง ๆ ด้วย Excel https://www.youtube.com/playlist?list=PLoTScYm9O0GExxZ3nlVmleu0wvlhGfs3j ========== playlist สอน Excel https://www.youtube.com/playlist?list=PLoTScYm9O0GEMj5LpqxaxWWnanc55Epnt ============ เชิญสมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้ได้ที่ https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=prasertcbs

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=LCPC0YTmtDs

prasertcbs

สื่อการสอนโดย รศ.ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย ​คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Assoc.Prof. Dr. Prasert Kanawattanachai Chulalongkorn Business School สอนการใช้งาน Excel, VBA, Macro, SQL, PHP, Java พร้อมตัวอย่างการประยุกต์, การทำเหมืองข้อมูล Data mining, การใช้โปรแกรม R, ggplot2

Scroll to Top