การใช้ IoT ภายในโรงงานประเทศญี่ปุ่น | iT24Hrs

พาไปชมโรงงานที่ญี่ปุ่น โรงงานที่นำเทคโนโลยี IoT มาช่วยสั่งการควบคุมได้อัตโนมัติ Hitachi ได้มีการพัฒนาเชิงลึก เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนางานผ่านการวิเคราะห์ได้จากภาพ!! ติดตามรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/it24hrs twitter.com/panraphee twitter.com/it24hrs IG: panraphee

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=KuiPvejnX-A

iT24Hrs

www.it24hrs.com www.facebook.com/it24hrs www.twitter.com/it24hrs

Scroll to Top