Big Unbox แกะกล่องคุยกันกับ Fujifilm X-T3

Big Unbox : Fujifilm X-T3 นี่แหละคือ Fujifilm Live นี้เราจะไม่ได้คุยเรื่องกล้อง X-T3 ในรายละเอียด แต่มาคุยกันว่าทำไม X-T3 เป็นกล้องที่มีความเป็น Fujifilm และอะไรคือเหตุผล #BigCcamera #BigUnbox #2how #Fujifilm #FujifilmX-T3

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=KcR4AL8zY_8

2how

สาระความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพ เรื่องการพิมพ์ภาพ ที่นำเรื่องยากๆมาอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ ... รวมถึงรีวิวอุปกรณ์ในรูปแบบสบายๆ ได้ความรู้ ไม่เหมือนใคร

Scroll to Top