พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน M-Bone วัสดุทดแทนกระดูกสำหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์

ทีมวิจัย สวทช. คิดค้น “เอ็ม-โบน” (M-Bone) ‘วัสดุทดแทนกระดูกสำหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์’ ซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีความปลอดภัย และผ่านการรับรองโรงงานผลิตต้นแบบเครื่องมือแพทย์ ที่ได้มาตรฐาน มีส่วนประกอบหลักคือ ไฮดรอกซีอาปาไทต์ และไตรแคลเซียมฟอสเฟต ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของกระดูกคนเรา สามารถเหนี่ยวนำเซลล์กระดูกให้เจริญเติบโต ในบริเวณที่มีการปลูกถ่าย หรือทดแทนได้ดีในระยะเวลาเพียง 16 สัปดาห์ ปัจจุบัน ได้เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย ให้กับบริษัทออส ไฮดรอกซี จำกัด เพื่อนำไปทดลองตลาดและใช้ในทางการแพทย์ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่ต้องการศัลยกรรมช่องปาก ฝังรากเทียม หรือผู้ป่วยอื่นที่ต้องการใช้สารทดแทนกระดูกแล้ว ยังช่วยลดการนำเข้าวัสดุทดแทนกระดูกจากต่างประเทศได้หลายล้านบาทต่อปี Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Jx653u_puGY

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top