สสวท. อบรมครูทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปี 2562 ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ช่อง 15 เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทีมวิชาการ สสวท. ให้การอบรมความรู้และฝึกทักษะปฏิบัติครูยังโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมของแต่ละสังกัด 627 ศูนย์ทั่วประเทศ ติดตาม กิจกรรม สสวท. ได้ที่ http://www.ipst.ac.th/index.php Facebook : ipst thailand

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=JgE7RHoVW2g

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top