03 ประชาสัมพันธ์ ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว

การอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สสวท. ประชาสัมพันธ์ : การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกิจกรรม “ขนส่งทันใจ รถไถลก็ไม่กลัว” ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stemedthailand.org/ www.ipst.ac.th

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=JPWlSFFWxr4

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top