พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศเพื่อการพัฒนายาต้านมาลาเรีย

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ จิสด้า และองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น ส่งงานวิจัยปลูกผลึกโปรตีน เพื่อการพัฒนายาต้านมาลาเรีย ไปทดลองปลูกผลึกโปรตีนในห้องปฏิบัติการอวกาศคิโบ บนสถานีอวกาศนานาชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยจะปลูกผลึกโปรตีน DHFR-TS ซึ่งเป็นโปรตีนเป้าหมายในการสร้างยาต้านมาลาเรีย และปลูกผลึกโปรตีนร่วมกับสารยับยั้งไปพร้อมกัน ในอวกาศเป็นเวลา 30 วัน แล้วจึงนำผลึกโปรตีนกลับมายังโลก เพื่อทำการวิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีน และรูปแบบการจับกับสารยับยั้ง ซึ่งช่วยให้ทีมวิจัยออกแบบยาต้านมาลาเรียชนิดใหม่ ที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนเป้าหมายยานี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำไปสู่การสร้างยาต้านเชื้อมาลาเรียดื้อยาชนิดใหม่ ต่อไป ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ เฟซบุ๊ก National Space Exploration Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=JGzhJfc6GiU

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top