การสัมมนา "ประสบการณ์การใช้รถยานยนต์ไฟฟ้า" (3/5)

การบรรยายหัวข้อ "ประสบการณ์การใช้รถยานยนต์ไฟฟ้า" โดย คุณสมาน วงค์เคียน ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด ในการสัมมนา "ประสบการณ์การใช้รถยานยนต์ไฟฟ้า" ในงานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ 2562 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=JDlsWYsu_zk

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top