การแข่งขัน FameLab และ SchoolLab 2017 | พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย

ปัจจุบัน ความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประชาชนทั่วไป ถูกจำกัดด้วยข้อมูลข่าวสาร ที่มุ่งเน้นทางด้านบันเทิงเพิ่มมากขึ้น การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสนใจ ในเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ที่ยั่งยืน สวทช. ร่วมกับ บริติช เคาซิล และหน่วยงานพันธมิตร ดำเนินการโครงการ FameLab และ School Lab การแข่งขันนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยส่งเสริมให้สังคมมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ FameLab สำหรับรุ่นอายุ 18-40 ปี และ School Lab สำหรับรุ่นอายุ 15-18 ปี โดยผู้ชนะจากประเทศไทย จะมีโอกาสไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก ณ สหราชอาณาจักร และได้รับโอกาสในการเข้าเยี่ยมชมห้องแล็บทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำ ในประเทศใดก็ได้ในทวีปยุโรปสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.britishcouncil.or.th/famelab Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Iihl-6b3QTM

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top