อุปกรณ์ตรวจสอบตรวจจับการรั่วไหล

การนำเสนอผลงานวิจัย (Technology Pitching) กลุ่มเครื่องมือ เครื่องจักร และอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ "อุปกรณ์ตรวจสอบตรวจจับการรั่วไหล" โดย บริษัท ปทุมอินสตรูเม้นท์ จำกัด ในงาน Thailand Tech Show 2018 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง MR 219 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Ia7Fi_ECCow

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top