รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท. ตอน วันแรดโลก (22 กันยายน)

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท." ตอน วันแรดโลก วันที่ 22 กันยายน #วันแรดโลก ร่วมรณรงค์ต่อต้านการล่าเอานอแรด และตระหนักถึงความสำคัญของประชากรแรดที่กำลังลดจำนวนลง

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=IFRzwOXk3Os

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top