ตอน ผ้าไม่ถักทอ สุดยอดนวัตกรรมวัสดุปลูกกล้วยไม้

นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. พัฒนา “ผ้าไม่ถักทอ”หรือนอนวูฟเวน สำหรับใช้เป็นวัสดุปลูกกล้วยไม้ ด้วยการออกแบบเลือกชนิดและขนาดเส้นใย รวมถึงเทคนิคการขึ้นรูป จนได้นอนวูฟเวนที่มีโครงสร้างแข็งแรง มีรูพรุน เหมาะต่อการยึดเกาะของราก ช่วยดูดซับน้ำและเก็บความชื้น ในระดับที่เหมาะสมต่อการเติบโตของกล้วยไม้ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้พัฒนา “ผ้าไม่ถักทอ”หรือนอนวูฟเวน เพื่อใช้เป็นถุงปลูกทางเลือก โดยจุดเด่นของถุงปลูกนี้ คือ มีความหนาที่เหมาะสม มีรูพรุน สามารถให้ไอน้ำและอากาศผ่านได้ดี ช่วยลดความร้อนที่สะสมในดินภายในถุง จึงช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดี มีคุณภาพ และผลผลิตดีขึ้น ซึ่งจากการทดลองปลูกมะเขือเทศราชินี พบว่า ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นเพิ่มขึ้นประมาณ 50% รวมทั้งมีความหวานและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นด้วย และถุงปลูกยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Gq6JuF7CIWY

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top