ระบบดูดซับก๊าซไข่เน่าจากก๊าซชีวภาพ

การผลิตก๊าชชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในครัวเรือน ด้วยระบบถุงหมักพีวีชี กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ จะมีการปนเปื้อนก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) หรือก๊าซไข่เน่า ซึ่งทำให้มีกลิ่นเหม็น สวทช. ภาคเหนือ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาวิธีลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างง่าย และมีต้นทุนต่ำ จากก๊าชชีวภาพที่ได้จากมูลสัตว์ ด้วยเม็ด Ferric hydroxide (เฟอริก ไฮดรอกไซด์) ซึ่งผลิตจากทรายผสมปูนซีเมนต์เทาในอัตราส่วน 2:1 และบรรจุไว้ในชุดดูดซับแบบท่อพีวีซีคู่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 100 เซนติเมตร ซึ่งระบบสามารถลดกลิ่นเหม็นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้เกือบ 100% ระบบการลดปริมาณก๊าซนี้เหมาะสมต่อการใช้งานในครัวเรือน เพราะใช้งานง่าย และนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยเปิดวาล์วให้อากาศผ่านเข้าออก จึงไม่ต้องเสียเวลา แรงงาน และไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ปัจจุบันมีการนำชุดดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ไปใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นำร่อง เช่น ฟาร์มเลี้ยงหมู ในหลายพื้นที่แล้ว Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=GnWk2GviQmA

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top