บริการทดสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PTEC (พีเทค) สวทช. ให้บริการทดสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์เสริมความงามที่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60601-1 (ไออีซี หกศูนย์หกศูนย์หนึ่ง ขีด หนึ่ง) โดยมีการทดสอบคุณสมบัติ และความปลอดภัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังนี้ - การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ทางกล ทางอุณหภูมิ - การทดสอบความยาวคลื่นและพลังงานของแสงเลเซอร์ - การทดสอบด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการทดสอบจากพีเทค จะได้รับตราสัญลักษณ์ อย. แสดงบนตัวอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้คนไข้ ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือคลินิก รวมทั้งลูกค้าของสถานเสริมความงาม เกิดความมั่นใจว่า ได้ใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=G7UsAvrT54M

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top