สัมมนาวิชาการเด่นโดนใจ ในงาน NAC2018

งานประชุมวิชาการ สวทช. หรือ NAC2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี โดยมีผลงานวิจัยเด่นที่ตอบโจทย์ประเทศไทยมาจัดแสดงให้ชมมากมาย ที่สำคัญยังเปิดเวทีสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ อัปเดตความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หลากหลายหัวข้อ เพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างหัวข้อสัมมนาเด่น ได้แก่ - Big Data กับการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติในยุค Thailand 4.0 - งานวิจัยสมุนไพรไทยสู่เชิงพาณิชย์ - ไขข้อข้องใจเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและนวัตกรรมที่ช่วยในการดูแล - แนะแนวทางทุนการศึกษาด้าน วทน. ทั้งในและต่างประเทศ สนใจดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/nac Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=FXXIm66WEKI

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top