การใช้ Luminosity Mask ใน Capture One 12

การใช้ Luminosity Mask ใน Capture One 12 เมื่อเรื่องยาก ๆ กลายเป็นเรื่องง่าย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=F4aYG4qiho4

2how

สาระความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพ เรื่องการพิมพ์ภาพ ที่นำเรื่องยากๆมาอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ ... รวมถึงรีวิวอุปกรณ์ในรูปแบบสบายๆ ได้ความรู้ ไม่เหมือนใคร

Scroll to Top