ค้นหา

นอกจาก "ร้านรองเท้า" แล้ว ยังสามารถหาสถานที่อื่นๆใกล้ตัว ตั้งแต่ ร้านกาแฟ ร้านขายา หรือแม้แต่ ปั๊มน้ำมัน -- รู้ทุกที่ใกล้ตัวง่ายๆ ด้วย Google

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=EvVJquY6iVQ

Google Thailand

Videos from the Google Thailand Team

Scroll to Top