เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ _ part 2

ที่มา: ข้อสอบการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไท...

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=E8hvo77PsHw

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top