พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สมาคมยุวชนอวกาศไทย สานฝันเด็กไทยก้าวไกลถึงอวกาศ

สมาคมยุวชนอวกาศไทย หรือ Space Youth Association of Thailand จัดตั้งขึ้นเพื่อเยาวชนไทยที่มีความสนใจ และมีใจรักทางด้านอวกาศ ได้ร่วมกันพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางด้านอวกาศ ให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา ภายในงาน Thailand Space Week 2019 สมาคมยุวชนอวกาศไทย ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน ภายในงานได้มีการจัดเสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นระหว่างเยาวชน ถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอวกาศ และมุมมองของเยาวชน ที่มีต่ออวกาศในปัจจุบัน และอนาคต และยังมีกิจกรรมอีกมากมาย เช่น สร้างแบบจำลองแขนกลอวกาศ , บอร์ดเกมอวกาศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก สมาคมยุวชนอวกาศไทย – Space Youth Association of Thailand Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=DjzViyK6ViA

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top