Line หลายอุปกรณ์ | iT24Hrs

รู้หรือไม่ ไลน์สามารถใช้พร้อมกันได้หลายอุปกรณ์ และสามารถป้องกันความเป็นส่วนตัวไม่ให้ใครมาแอบใช้งานไลน์ของเราในเครื่องอื่นได้ด้วย ทำยังไง ไปดูกันเลย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=DWG46C7cN28

iT24Hrs

www.it24hrs.com www.facebook.com/it24hrs www.twitter.com/it24hrs

Scroll to Top