พวกเขาทำได้อย่างไร | กว่าจะเป็นวานิลลา | สร้างสมอแท่นขุดเจาะ | ผลิตไฟแช็คซิปโป้

พวกเขาทำได้อย่างไร | กว่าจะเป็นวานิลลา | สร้างสมอแท่นขุดเจาะ | ผลิตไฟแช...

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=DEyxenQXgjw

XZYT VARIETY

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้ำมันทั้งหมดหายไปจากโลกทันที ติดตามรับชมสารคดี

Scroll to Top