เที่ยวแบบวิทย์วิถีไทย 4.0 | Science Guide

รายการ Science Guide วันหยุดพิเศษ 2 ม.ค.61 นี้ ดร.นิวส์ และ น้องเอ๋ จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยว แบบวิทย์วิถีไทย 4.0 ที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ใกล้ๆ แค่นี้ วันเดียวก็เที่ยว ได้ มาดูกันว่า วิถีชุมชน ได้มีการใช้วิทยาศาสตร์ในการดำเนินชีวิตอย่างไร ตั้งแต่ วัดท่าไม้, หมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี ไปชมการเผาถ่านที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ ที่บ้านยี่สารถ่านไม้โกงกาง และไปชิมเมนูปลาหมอเทศแสนอร่อย จากเกษตรกรชุมชน ที่มากด้วยภูมิปัญญาแบบวิทยาศาสตร์ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Cyr1ai-M6a4

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top