พวกเขาทำได้อย่างไร | สร้างสุดยอดหน้าไม้ ผลิตชิปไมโครจิ๋ว

พวกเขาทำได้อย่างไร | สร้างสุดยอดหน้าไม้ ผลิตชิปไมโครจิ๋ว อีทสตรีทดูย้...

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=CeS4nEuQ-3E

XZYT VARIETY

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้ำมันทั้งหมดหายไปจากโลกทันที ติดตามรับชมสารคดี

Scroll to Top