พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน P lignin care ลิกนินเพื่อยับยั้งการก่อเชื้อ

นักวิจัย สวทช. พัฒนาผลิตภัณฑ์พีลิกนินแคร์ โดยใช้วิธีการสกัดแยกจากกากอ้อย ซึ่งเป็นของเหลือในกระบวนการผลิตน้ำตาล เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการคุณสมบัติยับยั้งการก่อเชื้อของแบคทีเรีย และเชื้อราที่ทำการทดสอบ โดยได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารละลายลิกนิน เพื่อการทำเคลือบ ที่ทำการทดสอบกับการเคลือบบนทั้งแผ่นเส้นใยธรรมชาติ และแผ่นเส้นใยสังเคราะห์ แล้วพบว่าสามารถยับยั้งการก่อเชื้อแบคทีเรียเป้าหมายได้ถึง 24 ชั่วโมง ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์พีลิกนินแคร์ และผลงานวิจัยอื่นๆ สามารถเข้าร่วมชมได้ในงาน NSTDA Investors’ day 2018 ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันที่ 6 ก.ค. 2561 Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=CSy3xFL8Qyg

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top