พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ชวนเยาวชนไทยประกวด Young Makers Contest ปี 3

โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 จัดประกวดในหัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย สนใจเรียนรู้ในสาขาสะเต็ม และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล ผู้ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ จะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา และทริปร่วมงานแสดงสิ่งประดิษฐ์สุดยิ่งใหญ่ Maker Faire Bay Area ที่ สหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก Enjoy Science: Young Makers Contest Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=CHffbhJFiXM

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top