พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ส่งเสริมธุรกิจผลิตหลอดกระดาษ

บริษัทที.เอส. เปเปอร์ทิ้ว จำกัด ริเริ่มพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ด้วยองค์ความรู้ในการผลิตแกนกระดาษ ไปสู่การผลิตหลอดกระดาษเป็นรายแรกของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทวิจัย พัฒนา ทดลองผลิตหลอดกระดาษ โดยว่าจ้างโรงงานในต่างประเทศทดลองผลิต และนำไปทดลองตลาดซึ่งได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ จากศักยภาพและประสบการณ์ในธุรกิจผลิตแกนกระดาษเดิม บริษัทจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ของ สวทช. โดยได้รับการสนับสนุนเงินลงทุน ในการจัดตั้งกระบวนการผลิตหลอดกระดาษในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำไปจัดตั้งกระบวนการผลิต รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์หลอดกระดาษ ให้มีความหลากหลาย และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=CAgc3RaEndQ

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top