เกลียด! คนแบบไหน? ในที่ทำงาน

นอกจาก "งาน" ที่ต้องเครียดแล้ว ยังต้องเจอกับปัญหา "คน" อีก! จะทน หรือจะไข...

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Bfu4Sh69ZhM

KruBird English ติว TOEIC โทอิค 750+ คะแนน

เรียนมาทั้งชีวิต ไม่เข้าใจซะทีเรื่อง tense เนี่ย ลองมาใช้วิธีแบบครูเบิร...

Scroll to Top